302 008: Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Fer el Seguiment i anàlisi del mercat laboral balear

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Mercat de Treball
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat camp
Organismes o unitats estadístiques que participen: SOIB, conselleries, MEYSS
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Sexe, tram d'edat, nacionalitat, situació laboral, sector econòmic, grup professional, tipus de jornada, accidents laborals, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2007

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11