302 015: Col·locacions gestionades pel SOIB

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Evolució de les col·locacions gestionades pel SOIB

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones col·locades
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Sexe, edat, nivell d'estudis, jornada de treball, durada i tipus del contracte, identificació de l'empresa contractant.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Altres La difusió es fa a la web de l'Observatori del Treball de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, a l'Informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears.
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de maig 2005

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013