302 015: Col·locacions gestionades pel SOIB

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Evolució de les col·locacions gestionades pel SOIB

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones col·locades
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Sexe, edat, nivell d'estudis, jornada de treball, durada i tipus del contracte, identificació de l'empresa contractant.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de maig 2005

Històric


Programes anuals
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11