302 018: Convenis col·lectius

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Evolució dels convenis col·lectius a la CAIB

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Convenis col·lectius del mercat de treball
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Treball i Immigració
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres sector, empresa, àmbit geogràfic
Principals variables: Sector, nombre de treballadors afectats, increment salarial pactat, nombre d'empreses afectades.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 1994 a 2009

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 58010
Unitat responsable Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Denominació Convenios Colectivos de Trabajo

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017