302 019: Expedients de regulació de l'ocupació

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Conèixer l'evolució dels expedients de regulació de l'ocupació a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses en regulació d'ocupació
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal (de la raó social)
Principals variables: Municipi de la raó social, activitat econòmica, causa, nombre de treballadors afectats, tipus regulació.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles Des de 1981 a 2009

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 58006
Unitat responsable Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Denominació Expedients de Regulació de l'Ocupació

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11