302 022: Beneficiaris d'accions d'informació i orientació laboral

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Fer el seguiment de l'atenció en orientació laboral proporcionada als demandants d'ocupació de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Beneficiaris d'accions d'informació i orientació laboral del SOIB
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Discapacitat, beneficiaris de prestacions econòmiques, temps a l'atur, inserció posterior a la intervenció.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Altres La difusió es fa a la web de l'Observatori del Treball de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a l'Informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears.
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de gener 2003

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013