302 023: Formació per l'ocupació

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Evolució dels indicadors de formació per l'ocupació a la CAIB

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Treballadors beneficiaris
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) - INEM
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Alumnes: sexe, edat, nivell d'estudis, discapacitat, beneficiaris prestacions econòmiques, temps a l'atur i inserció posterior a la intervenció.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2003.

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11