302 026: Societats laborals constituïdes

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Fer el seguiment del nombre de les noves societats laborals constituïdes

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Societats laborals
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Societats laborals registrades, municipi, activitat econòmica.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Del 2000 al 2008

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 58004
Unitat responsable Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Denominació Sociedades Laborales Registradas

Històric


Programes anuals
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11