302 037: Explotació de fitxers d'afiliats a la Seguretat Social

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Conèixer el nombre de comptes de cotització i treballadors afiliats a la Seg. Social

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Comptes de cotització i treballadors afiliats a la Seguretat Social
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Compte de cotització, CNAE, mida de les empreses, NIF, règim afiliació, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles Des de 2008

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 58015
Unitat responsable Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Denominació Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11