302 044: Evolució i perfil del treball autònom

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Área y sección temática Societat > Mercat de treball
Objetivos Seguiment de l'evolució dels treballadors autònoms

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio: Treballadors d'alta a la seguretat social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
Tipo de actividad: Explotació estadística de registres
Organismos o unidades estadísticas que participan: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT, Tresoreria General de la Seguretat Social
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Insular
Principales variables: Treballadors d'alta al règim d'autònoms per illa, sexe, grup d'edat, col·lectiu, activitat econòmica, antiguitat en el negoci, etc.

Difusión de los datos


Medio de difusión Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicidad de la difusión Semestral
Periodos disponibles Des de 2018

Histórico


Programas anuales
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Planes estadísticos
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11