302 044: Evolució i perfil del treball autònom

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Seguiment de l'evolució dels treballadors autònoms

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Treballadors d'alta a la seguretat social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT, Tresoreria General de la Seguretat Social
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Treballadors d'alta al règim d'autònoms per illa, sexe, grup d'edat, col·lectiu, activitat econòmica, antiguitat en el negoci, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Semestral
Períodes disponibles Des de 2018

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11