302 046: Informe anual de polítiques actives a les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Presentar de manera sintètica les dades d'execució de totes les polítiques actives d'ocupació a les Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones desocupades o en millora de feina registrades en el SOIB
Tipus d'activitat: Recopilacions en forma d'anuaris
Organismes o unitats estadístiques que participen: IDI, Direcció General de Treball
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Orientació, col·locacions, intermediació laboral, formació, emprenedoria, ocupació, desenvolupament local

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2016

Històric


Programes anuals
2023
2022
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11