303 005: Informe dels resultats de l'avaluació final dels alumnes

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius Recollir els resultats de l'avaluació final dels alumnes

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Centres docents
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (centre educatiu)
Principals variables: Nombre d'alumnes avaluats, matriculats, promoció, promoció amb reforç, resultats , resultats per àrees, en valors absoluts i en percentatges

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 2002-03

Històric


Programes anuals
Plans estadístics
2014-2017