303 007: Indicadors de convivència escolar

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Educació i Universitat
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius Coneixer la realitat de la convivència i de l'èxit escolar als centres educatius de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Alumnat , professorat , equips directius dels centres educatius de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Educació, Cultura i Esport, Centres públics i concertats de les Illes Balears
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Promoció juny i setembre, repetidors, protocols d'absentisme, absentisme, conflictes, expedients disciplinaris

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2011

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2013
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013