303 008: Explotació del Sistema integrat de gestió de personal docent

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius Disposar de la informació del personal docent dels centres públics

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Personal docent dels centres públics de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (centre docent)
Principals variables: Dades administratives del personal docent, antiguitat, titulació , cos al qual pertany, tipus ocupació, situació administrativa

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 1998

Històric


Programes anuals
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013