303 009: Explotació del sistema de Gestió Acadèmica dels centres (GestIB)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d’Educació i Formació Professional
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius Obtenir informació sobre l'alumnat i el professorat dels centres.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Centres educatiu públics i concertats
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: DG d'Administació Ordenació i Inspecció educativa, DG de Planificació i Centres,, Col·lectiu de pares de l'alumnat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres (centre educatiu)
Principals variables: Nombre d'alumnes, estudis realitzats, control d'assistència, control de qualificacions, plantilla de professorat, torns i règims que ofereixen els centres, oferta educativa i altres

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 2001

Històric


Programes anuals
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11