303 010: Plans i programes de formació adreçats a empleats públics

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius Coneixer l'oferta i demanada de cursos posats a l'abast del personal al servei de les administracions públiques sobre coneixements jurídics, administratius, informàtics, econòmics, etc.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Activitat formativa de la comunitat autònoma
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Nom del curs (per àrees), duració del curs, dades dels alumnes (per col·lectiu: CAIB, ajuntament, policies), dades dels professors, nombre de cursos per àrea de formació, sol·licituds, certificats.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des del 2004

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013