303 015: Alumnes que no acaben els estudis obligatoris

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi:
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat:
Nivell màxim de desagregació territorial:
Principals variables:

Difusió de les dades


Mitjà de difusió
Periodicitat de la difusió
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
Plans estadístics
2014-2017