304 009: Biblioteques del Consell de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Societat > Cultura i oci
Objectius Conèixer les dades d'usuaris i visitants de les biblioteques insulars

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Usuaris i visitants de la xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Xarxa de Biblioteques Municipals i la Secció de Biblioteques del Consell de Mallorca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Dades d'usuaris, socis, altes carnets i préstec de llibres

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017