306 002: Explotació de l'enquesta de pressuposts familiars (EPF)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Nivell, qualitat i condicions de vida
Objectius Subministrar informació anual sobre la naturalesa i destinació de les despeses de consum i sobre diverses característiques relatives a les condicions de vida de les llars.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llars residents a la comunitat autònoma
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Despesa total de les llars, despesa mitjana per llar i per persona en béns i serveis en termes monetaris, despesa mitjana per llar i per persona segons grups de despesa, característiques de les llars i del sustentador principal

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2000

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30458
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11