306 004: Condicions i taxes de pobresa per illes

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Nivell, qualitat i condicions de vida
Objectius Disposar d'informació a nivel insular sobre la pobresa i la desigualtat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llars principals dels residents
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular Agregat Eivissa-Formentera
Principals variables: Situació econòmica i de pobresa

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2016

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30454
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017