306 005: Renda bruta disponible de les llars per municipi

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Nivell, qualitat i condicions de vida
Objectius Conèixer el nivell de vida i el benestar de la població per a disposar d'informació sobre la capacitat de despesa i d'estalvi de les economies domèstiques i dels processos de redistribució i transferència de rendes que existeixen en el sistema econòmic

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llars
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Nacional d'Estadística (INE), Agència Tributària Estatal
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Renda bruta disponible, per municipi i per càpita

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11