309 001: Incidents gestionats per l'112 - Seguretat ciutadana

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Àrea i secció temàtica Societat > Seguretat ciutadana
Objectius Conèixer l'índex d'inseguretat ciutadana a les Illes i les intervencions d'emergència,conegudes pel SEIB 112

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Cridades d'emergència al telèfon 112 relacionades amb la seguretat ciutadana
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l'112
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d'algun servei policial.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 68001; 68002
Unitat responsable Ministeri de l'Interior
Denominació Estadística de Seguridad: Delitos y Faltas; Estadística de Seguridad: Detenciones

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013