309 004: Incidents gestionats per l'112 – Activitat industrial

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Àrea i secció temàtica Societat > Seguretat ciutadana
Objectius Conèixer el nombre d'intervencions d'emergència, conegudes pel SEIB 112, ocorregudes durant l'activitat industrial o l'emmagatzematge de materials industrials

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Telefonades d'emergència al telèfon 112 relacionades amb l'activitat industrial o l'emmagatzematge de materials industrials.
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l'112
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents relacionats amb l'activitat industrial o el emmagatzematge de materials industrials.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2019
2018
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017