309 007: Actuacions del Servei de Bombers de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Societat > Seguretat ciutadana
Objectius Conèixer les actuacions dels Bombers de Mallorca

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Actuacions dels Bombers de Mallorca
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Servei de Bombers de Mallorca de la Direcció Insular d'Emergències del Consell de Mallorca i SEIB 112
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Incidents per categoria, municipi, per parcs i tipus d'unitat, i específic rescats de muntanya

Difusió de les dades


Mitjà de difusió
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017