311 007: Explotació del Registre d'Ordres de Protecció

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Presidència
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Registrar les ordres de protecció vigents i els tipus de mesures dictades

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones amb ordres de protecció
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Jutjats de violència de gènere
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Partit judicial
Principals variables: Edat, sexe, jutjat, tipus de mesures, illa, municipi de residència, nacionalitat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2003

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30468
Unitat responsable INE
Denominació Violencia Doméstica y Violencia de Género

Històric


Programes anuals
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013