311 016: Explotació de la base de dades LISMI (pensió no contributiva)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Donar a conèixer el nombre i el perfil de les persones titulars de les pensions de la Llei d'Integració del Minusvàlid

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones que reben una pensió no contributiva
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: IMSERSO
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Sexe, edat, municipi de residència, dades de la renda i nombre de prestacions

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1982

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 64049
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (IMSERSO)
Denominació Pensiones no Contributivas

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11