311 026: Explotació estadística de l’aplicació per a la gestió de l’execució de mesures de justícia juvenil (GEXMEN)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Informar sobre el registre de menors infractors

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Menors infractors
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Dades sociodemogràfiques del menor i la família (sexe, edat, estat civil, nacionalitat, convivència, nivell estudis, professió), número d'expedients, tipus de delicte, tipus de mesura, tipus d'informe, tipus de centre

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2001

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30467
Unitat responsable INE
Denominació Estadística de Condenados: Menores

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11