311 028: Explotació de la base de dades del programa 'Alter'

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Donar a conèixer el registre de joves absentistes i en situació de risc a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Joves de 14 a 16 anys amb absentisme escolar a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de joves amb absentisme escolar i dades sociodemogràfiques (sexe, edat, nacionalitat i municipi de residència)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 2004

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013