311 028: Explotació de la Base de dades del programa «Alter»

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Donar a conèixer el registre de joves absentistes i en situació de risc a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Joves de 14 a 16 anys amb absentisme escolar a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de joves amb absentisme escolar i dades sociodemogràfiques (sexe, edat, nacionalitat i municipi de residència)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió No correspon
Períodes disponibles Des de 2004

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11