311 032: Explotació de la Base de dades del Programa de Violència Familiar

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer les dades del Programa preventiu destinat a menors i família que pateixen o tenen el risc de patir violència domèstica

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones donades d'alta al programa de violència domèstica
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de famílies, nombre de menors, dades sociodemogràfiques del menor,estat civil dels pares, tipus de nucli de convivència, servei derivant, tipus de mesura judicial

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2009

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2013
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11