311 037: Observatori de Persones Majors

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Disposar d'un registre de serveis a persones majors

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones de 65 i més anys que reben un servei assistencial
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Consells Insulars
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de persones usuàries ateses segons sexe i edat, preu del servei, tipus de servei, tipus de centre, cost del servei

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2009

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació
Unitat responsable IMSERSO -Portal Mayores-
Denominació

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013