311 040: Punt de trobada familiar

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Disposar d'un registre de parelles separades/divorciades que fan ús del punt de trobada

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Parelles separades/divorciades que realitzen el règim de visites o l'intercanvi dels fills
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Partit Judicial
Principals variables: Nombre de famílies que acudeixen i el nombre de les que han finalitzat el programa, menors segons l'edat, nombre de progenitors, nombre de persones usuàries, partit judicial

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2007

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013