311 043: Directori d'entitats que presten serveis socials a Menorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular de Menorca
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer la relació d'entitats i serveis autoritzats a prestar serveis socials

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Entitats inscrites i serveis autoritzats a prestar serveis socials
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Dades identificatives de l'entitat (nom/raó social i dades de contacte), centres i tipus de servei que presten

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de l'any 2001

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017