311 045: Informes d'escolarització

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer nombre de persones que sol·liciten Informe d'escolarització per renovació de l'autorització de residència

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones immigrades extracomunitàries en procés de renovació de l'autorització de residència
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (Conselleria d'Educació i Universitat), Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, municipi de residència i sentit de l'informe (favorable-desfavorable)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2013

Històric


Programes anuals
2018
2017
Plans estadístics
2014-2017