311 047: Explotació del Registre Renda Social Garantida

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer el perfil de persones usuàries de la Renda Social Garantida

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones residents a les Illes Balears en situació de vulnerabilitat econòmica
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de famílies beneficiàries; Sexe sol·licitant; Edat sol·licitant; Membres beneficiaris per família; Import prestació per família

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
Plans estadístics
2014-2017