311 051: Atenció a persones amb discapacitat de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer les dades de serveis prestats a persones amb discapacitat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones amb discapacitat amb plaça concertada i serveis complementaris
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Direcció Insular de Persones amb Discapacitat del Consell de Mallorca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Dades personals i de situació familiar de les persones ateses. Tipologia dels serveis prestats

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Semestral
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017