311 053: Persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer les dades de les persones perceptores de la Renda Mínima i analitzar-ne l'evolució

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Direcció Insular d'Inclusió Social del Consell de Mallorca, Ajuntaments
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Dades personals de les persones ateses i activitats formatives impartides

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Semestral
Períodes disponibles Des del 2017

Històric


Programes anuals
2019
2018
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017