311 055: Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials en l'àmbit municipal

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer les dades estadístiques de la gestió dels serveis socials 

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones perceptores de prestacions de Serveis socials
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Consells insulars
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Dades sobre: Renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració de la discapacitat, atenció a la dependència, emancipació i joves extutelats, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, incapacitats, salut mental, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles 2018

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11