312 002: Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Societat de la informació
Objectius Ús i equipament de les noves tecnologies per part de les persones que viuen en llars familiars

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llars residents a la comunitat autònoma
Tipus d'activitat: Explotació de fitxers estadístics
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Equipament de les TIC, tipus d'ús i freqüència classificats per variables sociodemogràfiques.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2008

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30450
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11