315 002: Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Societat > Indicadors socials
Objectius Constituir un marc d'indicadors estadístics que serveixi per al seguiment dels objectius i les metes de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, establerta per l'ONU, a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: No procedeix
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Administracions públiques segons indicador
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Conjunt d'indicadors classificats segons els 17 ODS i les metes consegüents per a la CAIB

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Contínua
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30800
Unitat responsable INE
Denominació Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11