315 003: Sistema d’Indicadors per a mesurar el nivell d’integració de les persones immigrants a les Illes Balears (MIPEX)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Indicadors socials
Objectius Mesurar el nivell d'integració dels immigrants a les Illes Balears.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Immigrants extracomunitaris residents a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat camp
Organismes o unitats estadístiques que participen: IBESTAT
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Edat, sexe, situació laboral, situació administrativa, ingressos, renda, educació de les persones immigrants extracomunitàries a les Illes Balears, temps de residència, participació electoral, sol·licitants d'asil...,

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2022
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11