315 004: Indicadors municipals del sistema de serveis socials

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria de d'Afers Socials i Esports
Área y sección temática Societat > Indicadors socials
Objetivos Publicar indicadors municipals del sistema de serveis socials

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio: Persones perceptores de prestacions de serveis socials
Tipo de actividad: Activitats de síntesi
Organismos o unidades estadísticas que participan:
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Municipal
Principales variables: Indicadors de context: població, atur, envelliment..; de pressupost; de Serveis Socials Comunitaris Bàsics: població atesa, valoracions i recursos; del Servei Atenció a Domicili Municipal, Menjar a domicili i Teleassistència; de Dependència: població segons grau de dependència, discapacitat, salut mental, atenció primerenca, servei d'acompanyament; places...; de prestacions econòmiques: RESOGA, Complement PNC, PNC, Complement de lloguer

Difusión de los datos


Medio de difusión Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicidad de la difusión Semestral
Periodos disponibles

Histórico


Programas anuales
2023
2022
Planes estadísticos
2022-2025
2018-2021
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11