350 002: Directori únic de fundacions de les Illes Balears.

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Presidència
Àrea i secció temàtica Societat > Altres àrees socials
Objectius Disposar d'un registre de fundacions de les Illes Balears per a garantir el principi de publicitat i per a adquirir personalitat jurídica.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Fundacions
Tipus d'activitat: Directoris i marcs per a censos i mostres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Nombre total d'entitats, nombre total per tipus d'entitats, nombre total per tipus de procediment (que són diferents en funció de la seva inscripció al registre únic de fundacions)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable (Només dades del registre)
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013