401 004: Avaraments de cetacis i tortugues marines

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Entorn físic
Objectius Conèixer els avaraments produïts a les costes de les Illes Balears, amb identificació, quan és possible, de les causes de la mort, de l'espècie en qüestió, edat aproximada, etc.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Nombre d'exemplars de cetacis i tortugues marines localitzats a les costes de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Espècies avarades, nombre d'exemplars, causes de mort, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Contínua
Períodes disponibles sempre

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013