401 005: Autoritzacions de captura o recollida d'espècies protegides

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Entorn físic
Objectius Totes les actuacions que tenen a veure amb espècies protegides han de menester autorització del servei competent. Les autoritzacions són personals i per a cada espècie o grup d'espècies. Tenen una durada limitada.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Nombre d'autoritzacions de captura o recol·lecció d'espècies protegides tramitades pel Servei de Protecció d'Espècies
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre d'autoritzacions, espècie autoritzada, nombre d'exemplars autoritzats per capturar o recollir

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Contínua
Períodes disponibles sempre

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013