401 006: Dades geogràfiques

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Entorn físic
Objectius Donar a conèixer les principals dades geogràfiques

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Entorn físic de les Illes Balears
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Superfícies representatives, longituds, cotes, altituds i punts extrems

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Esporàdic
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
Plans estadístics
2014-2017