403 004: Activitats potencialment contaminants del sòl

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)
Objectius Conèixer els sòls contaminats a partir de les activitats potencialment contaminants a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Empreses amb activitats potencialment contaminants del sòl i sòls contaminats
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre d'activitats potencialment contaminants del sòl i sòls contaminats

Difusió de les dades


Mitjà de difusió
Periodicitat de la difusió
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013