403 007: Directori de productors, gestors i transportistes de residus

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)
Objectius Conèixer el nombre de productors, gestors i transportistes de residus produïts a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Productors, gestors i transportistes de residus
Tipus d'activitat: Directoris i marcs per a censos i mostres
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de productors, gestors i transportistes de residus a les Illes Balears

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013