403 010: Reserves hídriques

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)
Objectius Conèixer l'evolució dels aqüífers

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Aqüífers
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut de Geologia i Miner d'Espanya
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres
Principals variables: Valoració percentual de la profunditat de l'aigua

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2000

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013